Certyfikat AEO

Certyfikat AEO

W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych ustalono, że firma GLOB-TRANS ITIS spełnia warunki oraz wymagane kryteria zawarte w przepisach unijnego prawa celnego. Uzyskany po raz kolejny status AEO (Authorised Economic Operator) świadczy o tym, że firma zarządzana jest na wysokim poziomie i wszystkie zachodzące w niej procesy spełniają wymogi przepisów celnych i podatkowych. Status AEO potwierdza stabilność finansową spółki, właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną m.in. z zakresów logistycznych czy informatycznych, a pracownicy posiadają wysokie kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania swoich czynności.