International Transport and Spedition

International Transport and Spedition powrót

Transportu wewnątrzwspólnotowego ładunków całopojazdowych, a w szczególności:

 • transport plandekowy;
 • transport chłodniczy;
 • transport cysternowy;
 • transport materiałów sypkich;
 • transport ponadgabrytowy.

Transportu międzynarodowego ładunków całopojazdowych i drobnicowych. W ramach transportu węwnątrzwspólnotowego oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę ładunków eksportowych oraz importowych na terenie krajów UE, a w szczególności:

 • Niemiec i Danii;
 • Francji;
 • krajów Beneluxu;
 • Hiszpanii;
 • Portugalii;
 • Włoch;
 • Czech i Słowacji;
 • krajów bałtyckich;
 • Szwecji, Norwegii oraz Finlandii;
 • Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Szkocji;
 • Rumunii, Węgier i Słowenii;
 • Szwajcarii i Austrii.

Jednak zasięg działania naszej firmy to nie tylko kraje Wspólnoty Europejskiej ale cały świat. Oprócz transportu wewnatrzwspólnotowego oferujemy Państwu rownież intermodalną ekspedycje towarów do:

 • krajów Azji;
 • Indii;
 • Ameryki Północnej i Południowej;
 • krajów Afryki Północnej i Południowej;
 • Australii.

Ogólnoświatowy zasięg działania udało nam osiągnąć stawiając na innowacyjność różnorodność i łączenie ze sobą różnych gałęzi transportu. Transport w ruchu międzynarodowym realizujemy bazując nie tylko na tradycyjnym przewozie towarów samochodami ciężarowymi o różnej zabudowie i ładowności, ale również w oparciu o transport morski, kolejowy, bimodalny czy intermodalny.

Taka forma realizowania transportu miedzynarodowego zapewnia bardzo sprawny, zróżnicowany i zoptymalizowany przepływ towarów ponieważ nasi klienci mają do wyboru nie tylko standardowy samochodowy transport drogowy na terenie UE, ale również ekspedycje towarów poza obszar UE min. w oparciu o transport kombinowany, tzn. taki, który uwzględnia wszystkie sposoby przewozu ładunków, szczególnie tych, które trafiają poza kontynent europejski.

Obsługa ładunków poza kontynent europejski możliwa jest dzięki prowadzonej współpracy z wieloma operatorami logstycznymi w Polsce i za granicą, a także z portami i terminalami przeładunkowymi, co zapewnia szybki odbiór towarów od klienta, dalszy jego transport pociągiem lub samochodem ciężarowym do portu, jego przeładunek na statek oraz dalszą ekspedycję do miejsca przeznaczenia. Podczas transportu każda przesyłka jest stale monitorowana, a klient w każdej chwili ma pełny dostęp do informacji o tym, gdzie znajduje sie jego towar i kiedy dotrze do miejsca przeznacznia.

W ramach transportu międzynarodowego oferujemy Państwu:

 • transport drogowy samochodami ciężarowymi TIR o różnej zabudowie i ładowności na i poza kontynentem europejskim;
 • transport kolejowy całopociągowy;
 • transport morski FCL i LCL;
 • transport intermodalny.